Κυκλοφόρησε η 3η έκδοση του Οδηγού “Greek Law Digest – Τhe Official Guide to Greek Law”

Κυκλοφόρησε η 3η έκδοση του Οδηγού “Greek Law Digest – Τhe Official Guide to Greek Law”, του μοναδικού στο είδος του Νομικού Οδηγού ο οποίος με τρόπο συστηματικό και περιεκτικό παρουσιάζει το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας, εξ΄ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Μέσω του Οδηγού Greek Law Digest, 100 και πλέον επιφανείς νομικοί επιστήμονες, με πολυετή εμπειρία και ουσιαστική γνώση των θεμάτων που επιμελούνται, παρέχουν στοχευμένες πληροφορίες, οι οποίες οργανώνονται μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, και παρέχουν στον αναγνώστη -ξένο επιχειρηματία ή τον νομικό ή οικονομικό σύμβουλο αυτού-  σαφή και κατανοητή γνώση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τα ισχύοντα στη νομοθεσία και στη λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα.

Στόχος της έκδοσης του Greek Law Digest είναι να συμβάλλει στη δημιουργία και εμπέδωση της αίσθησης ασφάλειας του δικαίου και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών της ελληνικής πολιτείας, συστατικά απαραίτητα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ο Οδηγός διατίθεται σε έντυπη μορφή και ταυτόχρονα είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου www.greeklawdigest.gr, δεχόμενος επισκέπτες από 190 χώρες.

Παράλληλα, ο Οδηγός προσφέρεται σε ξένες διπλωματικές Αρχές στη χώρα και στις ελληνικές διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού, σε οικονομικούς και επενδυτικούς Οργανισμούς, σε Διεθνείς Αρχές και θεσμικά όργανα, σε ξένους εταίρους κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στη χώρα και στις εμπορικές αποστολές του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Οργανισμού Enterprise Greece.

Στην ηλεκτρονική του μορφή μέσω του ιστότοπου www.greeklawdigest.gr ο Οδηγός  επικαιροποιείται άμεσα όταν αυτό απαιτείται λόγω αλλαγών στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, και επιπλέον συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα άρθρα εξασφαλίζοντας τη διαρκή υψηλή αξία του περιεχομένου του.

Ο Οδηγός εκδίδεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του ΤΑΙΠΕΔ και του Οργανισμού Enterprise Greece.