Μέσω ΑΣΕΠ 15 προσλήψεις σε ΝΠΙΔ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Προσλήψεις υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ για 15 συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός Δημου Λυκόβρυσης – Πεύκης», για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, θα προκηρύξει ο Δήμος

Οι προσλήψεις θα προκηρυχθούν για να καλυφιθούν οι ανάγκες του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης – Πεύκης» σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή, στο ΝΠΔΔ «Περιβάλλον –Αθλητισμός- Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης- Πεύκης» για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr