Μειώθηκαν τα τροχαία τον Μάρτιο του 2019 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Μάρτιο του 2019, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018:

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Θανατηφόρα 5 4 -1 -20,0%
Σοβαρά 2 3 1 50,0%
Ελαφρά 131 126 -5 -3,8%
ΣΥΝΟΛΟ 138 133 -5 -3,6%
ΠΑΘΟΝΤΕΣ 2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Νεκροί 5 4 -1 -20,0%
Βαριά τραυματίες 2 3 1 50,0%
Ελαφρά τραυματίες 154 154 0 0,0%
ΣΥΝΟΛΟ 161 161 0 0,0%
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Υλικών ζημιών

2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
899 742 -157 -17,5%

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Υπερβολική ταχύτητα 1220 1272 52 4,26%
Αντικανονικό προσπέρασμα 2 7 5 250,00%
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 37 55 18 48,65%
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 35 55 20 57,14%
Παραβίαση προτεραιότητας 12 6 -6 -50,00%
Οδήγηση χωρίς κράνος 95 64 -31 -32,63%
Στέρηση άδειας οδήγησης 119 141 22 18,49%
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες 4 1 -3 -75,00%
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης 35 31 -4 -11,43%
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα 1 0 -1 -100,00%
Χρήση κινητού τηλεφώνου 45 48 3 6,67%
ΣΥΝΟΛΟ 1605 1680 75 4,67%

 

2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΚΟΤΕΣΤ 230 194 -36 -15,65%
Ελεγχθέντες οδηγοί 9240 10623 1383 14,97%
Με μέθη 190 153 -37 -19,47%
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων 2,06% 1,44%