Μετά το Μητρώο Δωρητών Οργάνων έρχεται και το Μητρώο Αρνητών – Με μια e-αίτηση η δήλωση για δωρεά οργάνων ή μη

Στην αναλυτική αποτύπωση με κάθε τεχνική λεπτομέρεια και ασφαλείς διαδικασίες της εκδήλωσης της θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή, ενήλικου πολίτη, ως προς την προσφορά οργάνων και ιστών του για μεταμόσχευση, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης, με μέλημα – όπως υποστηρίζει -την αύξηση του αριθμού των αξιοποιούμενων δοτών που εντάσσονται στο Εθνικό Μητρών Δωρητών.

Σύμφωνα με την απόφαση Πολάκη για την δωρεά οργάνων κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει τη βούλησή του για τη δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, συμπληρώνοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ», με την οποία εγγράφεται στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», που είναι ένα και ενιαίο και τηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ).

Όπως κάνει γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στην απόφαση του, το «ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» που είχε δημιουργηθεί  το 1999 παύει να υφίσταται και πλέον δημιουργούνται δύο μητρώα. Αυτά του Εθνικού Μητρώου Δωρητών και του Μητρώου Αρνητών. Το Μητρώο Αρνητών θα περιλαμβάνει όλους όσους αρνούνται εν ζωή να δώσουν την συγκατάθεση τους, για δωρεά οργάνων και μετά θάνατον.

Στον αντίποδα η αφαίρεση των οργάνων και ιστών, που ο δωρητής που έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών και έχει δηλώσει, με ελεύθερη βούληση, ότι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει χώρα μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειας του.

Τα όργανα και οι ιστοί για τα οποία ο δωρητής έχει εκφράσει τη βούλησή του να μην προσφέρει, αποκλείονται από τη διαδικασία δωρεάς.

Κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει την αντίθεσή του στη δωρεά οργάνων και ιστών συμπληρώνοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ».

Με τη δήλωσή του αυτή εγγράφεται στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», το οποίο είναι ένα και ενιαίο και διατηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο πολίτης διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, δεν λαμβάνει χώρα δωρεά οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Δωρητών

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Οι πολίτες που έχουν ενταχθεί είτε στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», δύνανται να διαγραφούν από το αντίστοιχο μητρώο ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ Η ΑΡΝΗΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ»

Όπως αναφέρει στην απόφαση του ο κ. Πολάκης, σε περίπτωση που ενήλικος πολίτης επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και διαπιστωθεί από τον Ε.Ο.Μ. ότι δεν είναι ενταγμένος είτε στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ» η απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον ΕΟΜ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με κάθε τρόπο που να διασφαλίζεται το γνήσιο της υπογραφής του πολίτη.

Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται:

– Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Ο.Μ.

– Με συστημένη επιστολή του πολίτη προς τον Ε.Ο.Μ, που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο τη υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή.

– Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Μ. και χρήσης των διαπιστευτηρίων του TAXISNET (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) για την ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη.

– Με κάθε άλλο τρόπο που ανακοινώνεται από τον Ε.Ο.Μ

Με την εγγραφή ενός πολίτη στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», εκδίδεται από τον Ε.Ο.Μ «ΚΑΡΤΑ ΔΟΤΗ», την οποία παραλαμβάνει ο πολίτης είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως από την έδρα του Ε.Ο.Μ.. Η μορφή και το περιεχόμενο της κάρτας καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ..

Σε περίπτωση απώλειας, η Κάρτα Δότη αντικαθίσταται κατόπιν επικοινωνίας του πολίτη με τον Ε.Ο.Μ., και υποβολή αιτήματος αντικατάστασης. Η έλλειψη Κάρτας Δότη, δεν συνεπάγεται διαγραφή από το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ».

Τόσο το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» όσο και το «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», τηρούνται αποκλειστικά υπό την ευθύνη του Ε.Ο.Μ, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δύο Μητρώων γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η αξιοποίηση των δύο Μητρώων πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του οργανισμού και ειδικότερα στο συντονισμό της μεταμοσχευτικής διαδικασίας οργάνων και ιστών.

Πηγή: dikaiologitika.gr