Μπάχαλο με την επιστρεπτέα προκαταβολή

Αγνωστα τα κριτήρια απόρριψης, αδυναμία άμεσης υποβολής ένστασης, παγίδα στις αιτήσεις χορήγησης

Η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση στήριξη των επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές ή επλήγησαν από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής φαίνεται ότι δεν έχει την εξέλιξη που περίμεναν η αγορά και οι επιχειρήσεις.

Όπως είχε πει ο κ. Σταϊκούρας υποβλήθηκαν 138000 αιτήσεις (σε πρώτη φάση) και από αυτές εγκρίθηκαν 90000, δηλαδή το 65%. Το πρώτο παράδοξο όμως είναι ότι με όσους λογιστές μιλήσαμε, οι εκπρόσωποί τους μας έλεγαν ότι από το σύνολο των πελατών τους εγκρίθηκαν ελάχιστες αιτήσεις εκδηήλωσης ενδιαφέροντος.

Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι μεταξύ των απορριφθέντων είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποί τους και οι λογιστές τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχαν ανακοινωθεί για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ερώτημα είναι, με τις ίδιες προϋποθέσεις κρίθηκαν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος ή στον αλγόριθμο της ΑΑΔΕ στην εφαρμογή https://aade.gr/MyBusinessSupport υπήρχαν άλλα ή και άλλα κριτήρια από αυτά που δημοσιοποιήθηκαν.

Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα άμεσης υποβολής ένστασης όταν κάποιος εκ των αιτούντων θεωρήσει ότι αδικήθηκε ή τουλάχιστον κανείς δεν ξέρει αν υπέβαλε ένσταση όταν πατήσει το σχετικό κουμπί. Συγκεκριμένα, όταν ο αιτών εισέλθει με τον κωδικό του στην εφαρμογή, αν έχει απορριφθεί διαβάζει το μήνυμα:

Δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση της αίτησής σας, λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων που τίθενται στην κείμενο νομοθεσία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση, πατήστε το κουμπί «Θέλω να υποβάλω ένσταση».

Ενώ όμως ζητάει από τον χρήστη να πατήσει το κουμπί «Θέλω να υποβάλω ένσταση», στη συνέχεια το μήνυμα του λέει το παρακάτω αντιφατικό: Θα ενημερωθείτε για τους ειδικότερους λόγους απόρριψής της αίτησής σας και τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω μηνύματος στη θυρίδα σας στο myTAXISnet.

Εάν ο απογοητευμένος αιτών αποφασίσει να υποβάλει ένσταση πατώντας το κουμπί «Θέλω να υποβάλω ένσταση» εισπράττει νέα απογοήτευση αφού το μόνο που βλέπει στην οθόνη του είναι το μήνυμα: Δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση της αίτησής σας, λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων που τίθενται στην κείμενο νομοθεσία.

Και μένει με την απορία: Υπέβαλε ένσταση πατώντας το κουμπί «Θέλω να υποβάλω ένσταση»; Θα ενημερωθεί στη θυρίδα του στο Taxis και πότε; Θα μπορεί να κάνει ένσταση σε μεταγενέστερο χρόνο; Διότι σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο μετά την ενημέρωση των λόγων απόρριψης ο δικαιούχος  θα μπορεί να κάνει ένσταση εντός πέντε ημερών. Όμως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την έγκριση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 15 Μαίου. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα στις 16 Μαίου θα κλείσει. Πως θα μπορούν όσοι δικαιωθούν μετά την υποβολή ένστασης να υποβάλουν αίτηση χορήγησης;

Πρόβλημα τέταρτο. Όταν εγκριθεί μία αίτηση ο δικαιούχος (παράδειγμα πολύ μικρής επιχείρησης με τρεις εργαζόμενους) βλέπει δύο πεδία:

Δικαιούμενο ποσό βάσει αλγορίθμου: 346,40 € (παράδειγμα) και δίπλα Ελάχιστο δικαιούμενο ποσό βάσει άρθρου: 4000 €

Πιο κάτω άλλο πεδίο τον ενημερώνει: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δικαιούστε: 4000 €

Εάν κάνει το λάθος και στο επόμενο πεδίο με τίτλο: «Ποσό ενίσχυσης που αιτείται να λάβει η επιχείρηση»,  δεν συμπληρώσει 4000 € αλλά 346,40 € που τον ενημερώνει το σύστημα ότι δικαιούται βάσει αλγορίθμου, τότε αυτό το ποσό θα λάβει.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που προκύπτει βάσει του αγνώστου αλγορίθμου λειτουργεί ως παγίδα και προφανώς δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτα, αφού ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι δεδομένα βάσει αριθμού εργαζομένων τα ποσά που δικαιούνται.

Και μάλλον ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει καταλάβει πως λειτουργεί η πλατφόρμα αιτήσεων αφού στη Βουλή ανέφερε ως παράδειγμα ότι «…μία επιχείρηση με 4 εργαζομένους, δεν θα πάρει 933 ευρώ, αλλά θα πάρει by default, 4.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο». Αυτό δεν είναι αλήθεια αλλά είναι η παγίδα που αναφέρουμε πιο πάνω. Δεν θα πάρει by default 4.000 ευρώ, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης και ήταν η αρχική εξαγγελία της κυβέρνησης αλλά όσα δηλώσει στο πεδίο «Ποσό ενίσχυσης που αιτείται να λάβει η επιχείρηση», με μέγιστο όριο το 4000 ευρώ.

Με λίγα λόγια παραμένουν αδιευκρίνιστα:

  1. Πόσες επιχειρήσεις πραγματικά υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πόσες απορρίφθηκαν;
  2. Πόσες από αυτές που απορρίφθηκαν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020;
  3. Δικαιούται ή όχι μια επιχείρηση που απορρίφθηκε να υποβάλει ένσταση;
  4. Αν ναι, γιατί το κουμπί «Θέλω να υποβάλω ένσταση» δεν οδηγεί σε πραγματική και άμεση υποβολή;
  5. Έχει προβλεφθεί χρόνος και τρόπος υποβολής αίτησης για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν ένσταση και θα δικαιωθούν;
  6. Γιατί δεν ενημερώνονται άμεσα και αυτοματοποιημένα για τους λόγους της απόρριψης, όσες επιχειρήσεις απορρίπτονται;
  7. Σε τι χρησιμεύει ο αλγόριθμος που καθορίζει πόσα δικαιούται κάθε επιχείρηση αφού τα κριτήρια  που έχουν ανακοινωθεί είναι διαφορετικά;
  8. Πόσο ουσιαστική αξιολόγηση κάνει ο περίφημος αλγόριθμος όταν υπάρχουν πληττόμενες επιχειρήσεις για τις οποίες κρίνει ότι πρέπει να λάβουν ποσά της τάξης των 6 ή 50 ή 300 ευρώ;
  9. Γιατί η στήριξη των επιχειρήσεων δεν γίνεται με απλές διαδικασίες αλλά επιλέγονται γραφειοκρατικές μέθοδοι, με αδιαφανή χαρακτηριστικά και παγίδες;

Ν. Παππάς: «Οι επιχειρήσεις λεφτά ακούν και λεφτά δεν βλέπουν»

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καταλάβει ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ αποτελούν συστατικά της συνταγής ‘λεφτά ακούω και λεφτά δεν βλέπω’», σχολιάζει ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Αναφέρει πως «η αγωνία που εκφράζουν οι άνθρωποι της αγοράς για το μέλλον τους και συνολικά για την ελληνική οικονομία είναι ειλικρινής και δικαιολογημένη» και σημειώνει πως «οι επιχειρήσεις δεν είναι ‘ζόμπι’ και οι έμποροι δεν είναι ‘ψεύτες’, όπως έσπευσαν να τους χαρακτηρίσουν υπουργοί του κ. Μητσοτάκη». «Χρειάζονται ουσιαστική και άμεση ενίσχυση. Όχι χαρακτηρισμούς και ύβρεις», υπογραμμίζει.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr