Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους δημοσίους υπαλλήλους σε εκπαιδευτική άδεια

Νέες οδηγίες δίνει εγκύκλιος της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου σχετικά με τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων που τους χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια

Όπως τονίζει στην εγκύκλιο της η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου στο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος των υπαλλήλων στη διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίησής αυτής στη συνέχεια μέσω και της δυνατότητας συμμετοχής των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» προβλέπεται η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο.

Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια. Ειδικότερα, μετά την ως άνω τροποποίηση, η υποχρέωση υπηρέτησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του/της έχει χορηγηθεί, δύναται πλέον να εκπληρωθεί και για τους/τις υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ανεξάρτητων αρχών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον/στην υπάλληλο.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi