Νέο voucher ανέργων με αντικείμενο λιανικού εμπορίου και εκπαιδευτικό επίδομα 1370 ευρώ.

 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους 18-25 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τουλάχιστον), κάτοχοι κάρτας ανεργίας (έστω και μια μέρα) και ηλικιακού ορίου από το 18ο έτος (συμπληρωμένο) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 25/07/2018.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι: α. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας β. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ – με αποδεικτικό ανανέωσης και με βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης (εάν έχετε τον κωδ. του ΟΑΕΔ μπορούμε να τα εκτυπώσουμε από εδώ) γ. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού του 2016 ατομικό η οικογενειακό και το Ε1 αν είστε προστατευόμενο μέλος δ. Φωτοτυπία του απολυτηρίου σας (λυκείου ή γυμνασίου) υπάρχει δυνατότητα να σταλούν ε. Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN)