Να δοθούν οδηγίες στους βαθμολογητές για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην διατύπωση της τελευταίας πρότασης προς επαλήθευση ή διάψευση (Σ/Λ),που δόθηκε προς απάντηση στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σύμφωνα με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Όπως με ενημέρωσαν πολλοί υποψήφιοι με υψηλές επιδόσεις, ειδικά των Θετικών Επιστημών,εξέλαβαν τη συγκεκριμένη θέση -πρόταση ως εσφαλμένη,επειδή θεώρησαν ότι δεν συνυπάρχει  και στα 2 κείμενα αναφορά στην αναγνωστική και συγγραφική δραστηριότητα.

Πραγματικά εξετάζοντας την πρόταση πιο αναλυτικά και σύνθετα υπό το πρίσμα της μαθηματικής λογικής παρατήρησα ότι λείπει η λέξη “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ”,της οποίας η έλλειψη δημιουργεί ασάφεια και οδηγεί τους πιο υποψιασμένους υποψηφίους να ελέγξουν αν υπάρχουν και στα δύό κείμενα (χρήση του συνδέσμου “ΚΑΙ”) τόσο η αναγνωστική όσο και η συγγραφική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια παρατηρώντας ότι δεν συνυπάρχουν οι δύο δραστηριότητες και στα 2 κείμενα,καταλήγόυν να θεωρήσουν εσφαλμένη την πρόταση.Η χρήση του ‘και’ ως σύζευξη είναι πολύ ισχυρή και οδηγεί στην αναζήτηση της αναγνωστικής και συγγραφικής δραστηριότητας και στα 2 κείμενα.

Η ορθή πρόταση που θα οδηγούσε με σαφήνεια στην αναμφίβολη θεώρηση της θέσεως ως σωστής είναι η εξής:

Σύμφωνα με τα Κείμενα 1 και 2 τόσο η αναγνωστική όσο και η συγγραφική δραστηριότητα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ παρηγορούν τον άνθρωπο.

Παρακαλώ πολύ όπως δώσετε τις πρέπουσες οδηγίες στους  διορθωτές  για την κατ εξαίρεση αποδοχή ΄και των δύο απαντήσεων (επαλήθευση και διάψευση ,Σ και Λ) ως σωστές,ιδίως όταν υπάρχει στο γραπτό η σωστή τεκμηρίωση της απάντησης,αφού προκύπτει ασάφεια από την διατύπωση της πρότασης.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Κ.Αθηνά

πηγή: https://www.esos.gr/