“Να υποστηρίξουμε την είσοδο νέων ανθρώπων στη πολιτική”

Άρθρο γνώμης του Κώστα Νικολόπουλου

Ένα από τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν τις πολιτικές μου επιλογές είναι η ανάγκη για ανανέωση σε ιδέες, σε προτάσεις και σε πρόσωπα, στην πολιτική ζωή του τόπου.
Οι νοοτροπίες που συνδέονται με πολλές από τις παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος, δε μπορούν να αντιμετωπισθούν χωρίς τη ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες.
Για αυτό χαίρομαι και υποστηρίζω την είσοδο νέων και φρέσκων προσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Αυτό δε συνδέεται πάντα με την ηλικία, ούτε είναι απαραίτητο.
Νέα πρόσωπα στην πολιτική μπορεί να είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν μια αξιόλογη διαδρομή σε άλλους χώρους.
Από την άλλη, το νεαρό της ηλικίας από μόνο του δεν αρκεί, πρέπει να συνοδεύεται από ικανότητες, συγκρότηση, δεξιότητες και ήθος.
Όμως όταν ένας νέος άνθρωπος εμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να έχει την ευκαιρία να δείξει τι αξίζει και τι μπορεί να κάνει.
Το βιογραφικό του νέου γραμματέα της ΚΠΕ του κινήματος αλλαγής, για την ηλικία του, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Μακάρι να δικαιώσει την ηγεσία που τον επέλεξε και να ξεπεράσει τις υψηλές προσδοκίες που έχουμε από αυτόν.
Δικαιούται και θα έχει τη στήριξη μας για να πετύχει στο έργο του.