Ξεκίνησαν οι δηλώσεις Κτηματολογίου υπόλοιπου ΠΕ Θεσσαλονίκης

Έναρξη συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας. Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι μέχρι τις 12 Μαρτίου 2019, ενώ η αντίστοιχη για τους κατοίκους εξωτερικού είναι μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019.