ΟΑΕΔ: «Τριπλό» επίδομα σε ανέργους που δεν δικαιούνται τακτικό ή εποχικό επίδομα ανεργίας

Οι άνεργοι που δεν δικαιούνται είτε το επίδομα ανεργίας , Το εποχικό είτε επίδομα Από ΤΟΝ  ΟΑΕΔ , σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν – υπό προϋποθέσεις – ένα «τριπλό» επίδομα μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Ειδικό επίδομα, δικαιούνται οι ανέργοι, εφόσον δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν επιδόματα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που ορίζει ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση της ασφάλισης έξι (60) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες του έτους που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν ανήκουν στις κατηγορίες των εν λόγω επαγγελμάτων που δεν δικαιούνται εποχιακή επιδότηση (όπως οικοδόμοι, χερσαίοι, ασβεστοποιοί , μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κλπ.). Να υπενθυμίσουμε ότι οι αιτήσεις για την  εποχική επιδόματα  είναι σε εξέλιξη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει την ειδική επίδομα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορές στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της εξήντα μισθών που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν ο άνεργος:

Να πραγματοποιήσει στην ασφαλιστική ανεργία έξι (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας το έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. Η
ετήσια καθαρή οικογενειακή εισφορά του ασφαλισμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αποδεικνύεται από το πιο πρόσφατο διαθέσιμο έγγραφο του σχετικού εγγράφου οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 €

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας τους απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας. ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και μέσω των ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Δικαιολογητικά
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ / σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανιστεί ως πρώτος δικαιούχος.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή εικόνας: Eurokinissi