Οι ημερομηνίες κατάταξης με την Δ ΕΣΣΟ 2018 σε Αεροπορία και Ναυτικό

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις από τα Γενικά Επιτελεία Αεροπορίας και Ναυτικού για την κατάταξη των στρατεύσιμων με την Δ ΕΣΣΟ 2018.

Ειδικότερα για κατάταξη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας με την Δ ΕΣΣΟ καλούνται με την πρόσκληση του Γενικού Επιτελείου:

– Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1995 έως και 2020 (γεννημένοι το 1974 έως και το 1999) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2018 έως και 31 Αυγούστου 2018.

– Τους στρατεύσιμους των κλάσεων που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 31 Οκτωβρίου 2018.

– Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους

– Τους στρατεύσιμους που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (β) σχετικού. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 12η Νοεμβρίου 2018, για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Η 19η Νοεμβρίου 2018, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.

Επίσης για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού τους στρατεύσιμους της 2018 Δ’ ΕΣΣΟ, καλούνται:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2020 (έτος γέννησης 1999) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων αρμοδιότητας της Στρατολογικής Υπηρεσίας (ΣΥ) Ανατολικής Αττικής.

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1995 έως και 2020 (έτη γέννησης 1974 έως και 1999) από όλους τους Νομούς, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Μαΐου 2018 έως και 31 Ιουλίου 2018.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσης που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Αυγούστου 2018 έως και 31 Οκτωβρίου 2018.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 05 Νοεμβρίου 2018: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας και κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ.

β. Η 12 Νοεμβρίου 2018: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Αττικής και Δυτικής Αττικής.

γ. Η 13 Νοεμβρίου 2018: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr