Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Δείτε ποιους όρισε ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου #newn #ampelokipoi #municipality #menemeni

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την περίοδο 1/10/2020 έως 31/10/2021.

Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι εξής:

 1. Μανωλόπουλος Βασίλειος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  και Πρασίνου
 2. Κεσόγλου Παύλος: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και εθελοντών
 3. Καζαντζίδης Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Ιωαννίδης Εμμανουήλ: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
 5. Γυμνόπουλος Κοσμάς: Αντιδήμαρχος Παιδείας
 6. Κωνσταντίνου Κυρίακος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου & Ιθαγένειας
 7. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος: Αντιδήμαρχος Αθλητισμούς-Νέας Γενιάς.
 8. Κουσίδης Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κίνησης.

 

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίσθηκαν οι εξής:

 1. Σουσλόγλου Νικόλαος: Σε θέματα εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 2. Σιδηρόπουλος Σάββας: Σε θέματα Νομικής Υπηρεσίας
 3. Καρράς Ευστράτιος: Σε θέματα ΚΑΠΗ
 4. Αβραμίδης Μωυσής: Σε θέματα Ελλήνων Ομογενών
 5. Ζυγανιτίδης Απόστολος: σε θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Αποστολίδου Μαρία: σε θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 7. Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία και Σεμερτζίδου Αγγελική: Σε θέματα Πολιτισμού και εθελοντών
 8. Παναγιωτίδης Γαβριήλ, σε θέματα του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής

Πολιτικής

 1. Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ.: Σε θέματα ΑμΕΑ.
 2. Παπαδήμας Αναστάσιος: Σε θέματα Υγείας.
 3.  Φουκίδης Απόστολος: Σε θέματα Αθλητισμού-Νέας Γενιάς.