Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 9η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Erasmus+ στο ΑΠΘ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 9η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Erasmus+ που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις 14 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Στην Εβδομάδα Επιμόρφωσης συμμετείχαν μέλη διοικητικού και διδακτικού προσωπικού από 20 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Βασικός σκοπός της ετήσιας αυτής διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη νέων και η σύσφιξη των υπαρχουσών συνεργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήρια (workshops) με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και να συζητήσουν πάνω σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του και να παρουσιάσουν τα δικά τους Πανεπιστήμια στους συναδέλφους τους από την Ελλάδα.

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων (workshops) που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Digitalization of Erasmus+ mobility procedures, Best practices in the implementation of Erasmus+ International Credit Mobility (KA107), Erasmus+ KA2 projects: preparation and management, Management of Erasmus+ student mobility and Social Erasmus.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και επισκέφτηκαν τα μουσεία του Πανεπιστημίου, όπως το Μουσείο Εκμαγείων και το Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Βεργίνας. Τέλος, ενημερώθηκαν για αποτελέσματα καλών πρακτικών προγραμμάτων και ιστορίες επιτυχίας φοιτητικών ομάδων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που έχουν διακριθεί για την καινοτομία τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 9η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Erasmus+ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/staff/training/estw/9t