Πανελληνίες 2020: Όλες οι απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

Οι απαντήσεις από την Ομοσπονδία Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ)

Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με την εξέταση στο μάθημα των Μαθηματικών, καθώς και για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με την εξέταση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Αυτές είναι οι απαντήσεις στο  μάθημα των Αρχαίων από την Ομοσπονδία Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ).

https://www.skai.gr/sites/default/files/attachments/2020-06/%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%9F%CE%95%CE%A6%CE%95%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5-%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

 

Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα των Αρχαίων Προσανατολισμού είναι για κατάλληλα προετοιμασμένους μαθητές, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Εξετάζεται η γνωστική και αντιληπτική ικανότητα των μαθητών καθώς καλούνται να γνωρίζουν όλο το εύρος του σχολικού εγχειριδίου. Ίσως να δυσκολέψει τους μέτρια προετοιμασμένους μαθητές. Επίσης, το παράλληλο κείμενο είναι στοχευμένο.
Βατό χαρακτηρίζεται και το αδίδακτο κείμενο. Αναμενόμενες είναι οι ασκήσεις που αφορούν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr