Παπαδημούλης: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ»

Απάντηση δια του Αρμοδίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Karmenu Vella, έδωσε η Κομισιόν, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Παραπέμποντας στην έκθεση του 2018 «Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη», όπως δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η Κομισιόν απαντά στον Δ. Παπαδημούλη ότι «δέσμευσή της είναι να συνεχίσει να συνεργάζεται με όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη των συμφωνηθέντων προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα – παράλληλα με την άσκηση των νομικών εξουσιών της για την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας» καθώς και ότι «από τον Φεβρουαρίου του 2019 επιβλήθηκαν σχετικά μέτρα της νομοθεσίας της ΕΕ, σε 30 υποθέσεις παράβασης, που αφορούν συνεχείς υπερβάσεις των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ σε 20 κράτη μέλη».

Επικαλούμενος έκθεση των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και γειτονικές τους χώρες, βάσει της οποίας, «ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη και τα γειτονικά κράτη που αποτέλεσαν αντικείμενο της μελέτης», ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτούσε την Κομισιόν «με ποια εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη, θα ενισχύσει στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 τα κράτη-μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους», αλλά και «τι μέτρα λαμβάνει για τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, παρά τις συστάσεις της».