Παράταση για αιτήσεις απολυμένων από το λιανικό εμπόριο

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων, που λήγει σήμερα, αναμένεται σε λίγο από το Υπουργείο Εργασίας για το πρόγραμμα που αφορά δράσεις για τους 725 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017.

Ειδικότερα αφορά απολυμένους από τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι του ως άνω έργου θα συμμετάσχουν σε ενέργειες εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής που θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες φορείς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ καθώς και σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες φορείς ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ.

Καταληκτικά, οι ενέργειες στοχεύουν στην ενίσχυση και στην παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης και πιο σταθερής εργασίας καθώς και στην υποστήριξη διαδικασίας για την εν δυνάμει άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εν λόγω πρόσκληση συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi