Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Δείτε σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε #newn #society #γιορταζουν

Σήμερα Σάββατο 17 Οκτωβρίου είναι των Αγίου Αντιγόνου, Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος.

Σήμερα γιορτάζουν οι Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία.