Προσλήψεις στο υπουργείο Ναυτιλίας -Ποιες θέσεις είναι ανοιχτές

Το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρά σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού και συμβάσεις εργασίας για τη στελέχωση των υπηρεσιών του.

Δείτε αναλυτικά όλες τις διαθέσιμες θέσεις, τα προσόντα που απαιτούνται και τις προθεσμίες-διαδικασίες αιτήσεων.

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Θεσ/νίκης

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Π.Σ. ΒΟΛΟΥ έτους 2020

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ