Προσλήψεις 263 ατόμων στην ΔΕΗ

Σε προσλήψεις 263 συμβασιούχων για 8 μήνες πρόκειται να προχωρήσει η ΔΕΗ. Δείτε παρακάτω τις σχετικές προκηρύξεις:

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα

Αίτηση

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων από 13.05.2020 ημέρα Τετάρτη έως και Παρασκευή 22.05.2020

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020