Προσλήψεις 270 συμβασιούχων σε τρία Νοσοκομεία (προκηρύξεις)

Σε προσλήψεις 270 συμβασιούχων προχωρούν τρία μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Δείτε ποιες προκηρύξεις «τρέχουν»:

Προσλήψεις 44 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

To ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

41 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΤΡΙΩΝ

3 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Προσλήψεις 144 ατόμων στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 144 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής.

Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών – Καθαριστριών) και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας).

Προσλήψεις 50 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας 

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 50 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, εστίασης και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας – Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, που εδρεύει στην Ν. Ιωνία του Ν. Αττικής.

Ειδικότητες: ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Προσωπικό Εστίασης

Προσλήψεις 32 ατόμων στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων σίτισης, για την διανοµή γευµάτων ασθενών και προσωπικού εφηµερίας του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής.

Ειδικότητες: ΥΕ προσωπικό Εστίασης