Προσλήψεις 5 ατόμων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ