Προχωράει το δημοτικό συμβούλιο νέων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Οι τοπικές κοινωνίες επενδύουν στο δομημένο διάλογο με νέους; Υπάρχει περιθώριο ενεργότερης συμμετοχής των νέων στη λήψη των τοπικών αποφάσεων; Και αν ναι, σε ποια πρότυπα μπορούμε να βασιστούμε για να εμβαθύνουμε στο διάλογο τοπικών αρχών και νέων;

Στη μαζική πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων απουσιάζει η πρόβλεψη σχετικών διαδικασιών νεανικής διαβούλευσης. Η υποστήριξη τέτοιου είδους δράσεων δείχνει να μην αποτελεί προτεραιότητα των εκάστοτε διοικήσεων, ενώ παλαιότερες δομές που σχεδιάστηκαν, είτε κατέρρευσαν κατά την εφαρμογή τους για πληθώρα αιτιών και παραγόντων, είτε αφέθηκαν εκτεθειμένες σε ένα αντιπαραγωγικό πλαίσιο και ατόνησαν σταδιακά.

Στη Θεσσαλονίκη είδαμε τα δεδομένα κάπως διαφορετικά. Κοινωφελής Επιχείρηση Θεσσαλονίκης και Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης συμφωνήσαμε πως η εισαγωγή διαδικασίας διαλόγου των νέων με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τη διοίκησης της πόλης αποτελεί πρόταση που θα ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, αλλά και προτεραιότητα άμεσα συνυφασμένη με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη νεολαία.

Για αυτό και σήμερα το απόγευμα στις 19:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουμε την πρόταση μας για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και απαντάμε στα ερωτήματα για τη φυσιογνωμία του, τα οφέλη της συμμετοχής και το μελλοντικό μας σχεδιασμό.