Προχωρά η ανέγερση του νέου 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει άμεσα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στην ανάθεση του έργου ανέγερσης νέου σχολικού κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά και άλλων 9 σχολείων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησε με απόφασή του το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ465ΧΘΞ-Ξ1Ξ)

Για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες και η υλοποίησή τους κρίνεται άμεσα αναγκαία. Με την Απόφαση ορίζεται ως Αναθέτουσα αρχή, από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωση του έργου, η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη για τον Δήμο μας ήρθε έπειτα από σειρά επαφών και πιέσεων της Διοίκησης, η οποία ακολούθησε έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ανέγερσης του νέου σχολικού κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά.  

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του νέου Γυμνασίου είχε ενταχθεί στο ΣΔΙΤ το 2008 μαζί με άλλες 15 σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία. Τον Μάρτιο του 2014 απεντάχθηκε από τον σχεδιασμό και σήμερα, με ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά επανεντάχθηκε σε πρόγραμμα και προχωρά η υλοποίησή του.

Για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου, ο Δήμος Λαγκαδά διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο, για το οποίο υπάρχει ήδη Πρακτικό Καταλληλότητας με ομόφωνη απόφαση των μελών της Επιτροπής.