Πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό αποκτούν τα μεγάλα αστικά κέντρα στην Κεντρική Μακεδονία

Πρόσκληση για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των γενικών σχεδίων ύδρευσης (master plans) και για την υλοποίηση «Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», συνολικού προϋπολογισμού 995.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, που εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο των 40.000 κατοίκων.
Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται στις ΔΕΥΑ Σερρών, Αλεξάνδρειας, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Κατερίνης, Λαγκαδά, Πέλλας, Κιλκίς και Βέροιας και στην ΕΥΑΘ Παγίων.

«Η νέα πρόσκληση που εκδώσαμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει να κάνει με έργα και δράσεις διασφάλισης και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού. Με τα έργα που θα χρηματοδοτήσουμε στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης κεντρική επιδίωξη είναι να μειωθεί το επίπεδο καθαρισμού του νερού για την παραγωγή τελικά πόσιμου, κατάλληλου για κατανάλωση. Θεωρούμε ότι με τα συγκεκριμένα έργα ολοκληρώνουμε ένα σύνολο παρεμβάσεων αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, για το οποίο διαθέτουμε συνολικά μέχρι σήμερα 55 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα κάθε κάτοικος της Περιφέρειάς μας να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξαιρετικής ποιότητας νερό, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Υπενθυμίζω ότι ήδη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε εντάξει 12 έργα βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ, πριν από περίπου οχτώ μήνες, ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα ανακοινώσαμε τη διάθεση επιπλέον 40 εκ. ευρώ για υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού, όπου εντάσσονται παρεμβάσεις επίλυσης προβλημάτων των δικτύων ύδρευσης, κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού και εξοπλισμός τους», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.