Σου περισσεύουν 40.000 ευρώ; Η εφορία δέχεται δωρεές

Δωρεές αξίας μέχρι και 40.000 ευρώ αλλά ακόμη και δωρεάν υπηρεσίες από πολίτες, κάνει δεκτές πλέον η ΑΑΔΕ όπως προβλέπει διάταξη η οποί απεριλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, βάσει της διάταξης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποδέχεται δωρεές εν ζωή κινητών και δωρεές συνιστάμενες σε παροχή υπηρεσιών οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Αρχής και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Επιπλέον, συγκροτείται μητρώο δωρεών το οποίο θα τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική διάταξη η ΑΑΔΕ “Αποδέχεται δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεές συνιστάμενες σε παροχή υπηρεσιών, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Αρχής και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής συγκροτείται Μητρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εν λόγω δωρεές. Το μητρώο αυτό τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αναλόγως εφαρμοζόμενα.».

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: pexels