Στα ύψη παραμένουν τα φέσια του δημοσίου

Στα 2,974 δισ. ευρώ περιορίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου, οι οποίες ωστόσο διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου τα «φέσια» του δημοσίου θα πρέπει να έχουν μηδενισθεί όπως προκύπτει από τη συμφωνία της Αθήνας με τους θεσμούς.

Ο στόχος αυτός κρίνεται σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί όχι μόνο διότι το δημόσιο δεν έχει τους απαραίτητους πόρους αλλά κυρίως δυσκολεύεται να τα διοχετεύσει στην αγορά και συγκεκριμένα στους οφειλέτες του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτος στα τέλη Μαΐου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έφθασαν τα 2,385 δισ. ευρώ, από 2,623 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο του 2018.

Επίσης οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 589 εκατ. ευρώ από 741 εκατ. ευρώ που ήταν στο τετράμηνο του έτους. Ειδικότερα τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου ως εξής:

-136 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία.

-308 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-1,079 δισ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 385 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.

-495 εκατ. είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

-694 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα και

-589 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Σημειώνεται ότι τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα δεδομένου ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

πηγή: Liberal.gr