Στα 200 ευρω το μήνα το επίδομα περίθαλψης και ενδιαίτησης

Το ύψος του επιδόματος περίθαλψης και ενδιαίτησης που χορηγεί σε ανάπηρους ναυτικούς και τις οικογένειές τους ο Οίκος Ναύτου καθορίζει απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ναυτιλίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση για το έτος 2018 το ύψος του επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου σε ασφαλισμένους του στα διακόσια ευρώ (€ 200,00) μηνιαίως.

Από την απόφαση για την χορήγηση του επιδόματος προκαλείται δαπάνη ετησίως ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 132.000).

Πηγή: dikaiologitika.gr