Στις 18 Δεκεμβρίου το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδοτήσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις

Του Ουλή Αναστάσιου

Ο κλάδος του Τουρισμού αναφέρεται ως η βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας και οποιαδήποτε ενέργεια ενίσχυσης εξέλιξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο θετικά μπορεί να επιδράσει στην ανάπτυξη του Α.Ε.Π.. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της οποίας η πρόσκληση δημοσιεύθηκε έστω και καθυστερημένα και έρχεται να συμπληρώσει το πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων που δημοσιεύθηκε πριν 1,5 χρόνο.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000€ κατανεμημένου σε ομαδοποιήσεις περιφερειών της χώρας και απευθύνεται σε υπό σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις ή ανολοκλήρωτες, εφόσον δεν έχουν ακόμα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας και διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο κατάλυμα.

Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού για κάθε πρόταση είναι μεταξύ 25.000€ και 400.000€ με το ποσοστό της επιδότησης να είναι 45% ή 50% εφόσον η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό κατά τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι σχεδόν από όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας και αφορούν
• Τουριστικά Καταλύματα κύρια και μη όπως ξενοδοχεία, camping, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια κλπ
• Τουριστικά Γραφεία καθώς και Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, δικύκλων, ναυλομεσιτικών κλπ
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, υπαίθρου κλπ
• Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.
• Μηχανήματα, εξοπλισμός και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Προβολή-Προώθηση.
• Τεχνικές μελέτες, Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες, Νομική υποστήριξη.
• Λογισμικό.
• Μεταφορικά Μέσα.
• Σύνταξη και Παρακολούθηση Υλοποίησης.

Μια επένδυση στον κλάδο του τουρισμού χαρακτηρίζεται ως επιλογή χαμηλού ρίσκου αλλά μεγάλου κόστους. Με τη χρήση αναπτυξιακών εργαλείων όπως το συγκεκριμένο πρόγραμμα ωστόσο γίνεται ευκολότερη και αποδοτικότερη και αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για την είσοδο ή επέκταση στον πλέον ανεπτυγμένο και εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

*Ουλής Αναστάσιος,
Λογιστικές-Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Διαγόρα 51 Θεσσαλονίκη
2310-532445 , oulis.anas@gmail.com