Στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» το ετήσιο διεθνές συνέδριο της European Society for Gynaecological Endoscop

Το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» επέλεξαν οι διοργανωτές του μεγάλου, ετήσιου, διεθνούς συνεδρίου της European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου.

Το 28ο ετήσιο συνέδριο της ESGE αποφασίστηκε να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη και συγκεντρώνει πλήθος συνέδρων από όλη την Ευρώπη. Οι εργασίες του περιλαμβάνουν ευρύ επιστημονικό πρόγραμμα, αλλά και πλήθος καινοτόμων δράσεων, που το καθιστούν κορυφαίο γεγονός για την ιατρική κοινότητα.

Οι εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης» δύνανται να καλύψουν τα πιο απαιτητικά και πολυπληθή συνέδρια και εκδηλώσεις, παρέχοντας τον πιο σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και πολυμορφικές δυνατότητες διαρρύθμισης των αιθουσών του.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο συνέδριο επισκεφτείτε την διεύθυνση: https://www.esgecongress.eu/home.html