Συντάξεις: Πως θα διεκδικήσετε αναδρομικά μειώσεις και δώρα με μια αίτηση – Έως και 19.600 ευρώ επιστροφές

Ποσά που φτάνουν μέχρι τα 19.600 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 στις βοηθητικές και τις κυριότερες συνταγές τους, και από την επιστροφή «Δώρων», μπορούν να πάρουν πίσω τους συνταξιούχους με αναδρομικότητα που ξεκινάει από τον Ιούνιο του 2015 και μετά.

Οι επιστροφές αυτές απορρέουν από τις περικοπές που κρίθηκαν αντίθετες από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του της 11/6/2015 και στην απόφαση αυτή στηρίχθηκε το σκεπτικό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δικαιώνοντας σε πρώτη φάση τον συνταξιούχο Οδυσσέα Τσολογιάννη, την αναδρομική καταβολή ποσού ύψους 11.184 ευρώ από την ΙΚΑ και την ΕΤΕΑ, για τις μειώσεις που επιβλήθηκαν από το 2012 έως τις 23 Ιουλίου του 2015 με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Η απόφαση του ΣτΕ επέτρεψε σε όσους είχαν ήδη ασκήσει προσφυγές πριν από τις 11/6/2015, να αξιώσουν αναδρομικά τις κρίσεις ως αντισταθμιστικές περικοπές και για τα προηγούμενα έτη. Οσοι κινήθηκαν δικαστικώς, μετά την απόφαση του ΣτΕ, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των αντίθετων συνταγματικών περικοπών στις συντάξεις τους, από τις 11/6/2015 και μετά.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το πρώτο βήμα για όσους δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα είναι να επισπεύσουν με αίτημά τους το ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και να εμποδίσουν τυχόν διαγραφή των αιτημάτων τους για το 2016 ή και το β ‘εξάμηνο του 2015.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2018 προκειμένου να προβεί σε αγωγές που θα διεκδικούν αναδρομικά και ενδεχομένως από τον Ιούνιο του 2015 και ασφαλώς για τα έτη 2016, 2017 και 2018 δηλαδή για 36 ή και 39 μήνες.

Τα πιο γρήγορα γίνονται οι αιτήσεις στα Ταμεία τόσο πιο σύντομα θα πάρουν και την ημερομηνία εκδίκασης με την κατάθεση της προσφυγής τους. Όσο πιο πίσω βρίσκονται οι αιτήσεις αλλά και οι προσφυγές τους τόσο αργά θα πάψουν και η εκδίκαση της υπόθεσής τους.

Στις αιτήσεις τους προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να γράψουν ότι ζητούν «να διακοπούν οι μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 από την κύρια και / ή συμπληρωματική σύνταξή τους και να επιστραφούν με επιστροφή τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τις 11/6/2015 και μετά , σύμφωνα με τις αποφάσεις 2287 και 2290/2015 του ΣτΕ. Με αυτόν τον τρόπο είναι παγιωμένοι για προσφυγή και αγωγή κατά των Τάμειων σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε διακοπή των μειώσεων και στην επιστροφή των αναδρομικών.

Οι αιτήσεις υποβολής αίτησης υποβάλλονται το 2019 και η αγωγή γίνεται εντός του 2019 και στη συνέχεια διεκδικούν αναδρομικά για το 2017, το 2018 και έως την ημερομηνία της προσφυγής τους το 2019.

Δεν χρειάζεται να υποβάλλονται αιτήσεις χωρίς περιορισμό των συνταξιούχων που έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια μετά τις 11/5/2015. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, μέσω Συλλόγων συνταξιούχων. Το μόνο που απομένει για αυτές τις περιπτώσεις είναι η απόφαση και η απόφαση.

Οι πιθανότητες δικαίωσης των συνταξιούχων είναι εξαιρετικά μεγάλες, ιδίως μετά την απόφαση πτήτο που κέρδισε ο συνταξιούχος Οδ. Τσολογιάννης για αναδρομικά 11.184 ευρώ από το 2012 έως το Ιούλιο του 2015 από τον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ.
Τα Ταμεία είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά ακολουθούν τακτικές καθυστερήσεις με προσφυγή κατά των πρωτοδικείων. Πολύ δύσκολα, όμως, θα ακυρώσουν τις αποφάσεις, επειδή υπάρχει η κεντρική απόφαση του ΣτΕ που έκρινε οριστικά και τελεσίδικα τις εν λόγω περικοπές ως μη συνταγματικές.

Τι μπορούν να πάρουν πίσω με αγωγές

Οι μειώσεις που κρίθηκαν αντισυμβατικές είναι:

1. Το νόμο 4051/2012 επιβάλλει περικοπές συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών κατά 10% επί του συνόλου της συνεισφοράς από 200 έως 250 ευρώ, κατά 15% από 250 έως 300 ευρώ και κατά 20% επί των βοηθητικών άνω των 300 ευρώ. Στις τρεις αυτές περικοπές οι προσαυξήσεις μετά τις μειώσεις διατηρούσαν το ελάχιστο όριο των 200 ευρώ, 225 ευρώ και 250 ευρώ αντιστοίχως.

2. Το νόμο 4093/2012 που επέβαλε μειώσεις στο σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών με τη εξής κλίμακα: 5% για το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών από 1.000 έως 1.500 ευρώ, μείωση κατά 10% από 1.500 σε 2.000 ευρώ, μείωση κατά 15% από 2.000 έως 3.000 ευρώ και μείωση κατά 20% επί του συνόλου των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων άνω των 3.000 ευρώ.

3. Το νόμο 4093/2012 για την κατάργηση των Δώρων στις βασικές συνταξιοδοτικές παροχές, που ήταν 800 ευρώ ετησίως με 400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 200 ευρώ δώρο Πασσά και 200 ​​ευρώ επιδόματος άδειας.

• Συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση αμέσως μετά την απόφαση του ΣτΕ (Ιούνιος, 2015), δικαιούνται ως τώρα 39 μήνες αναδρομικών. Με κύρια συνταγή 1.750 ευρώ και βοηθητική 500 ευρώ οι μειώσεις που πρέπει να επιστραφούν είναι 263 ευρώ το μήνα στην κυριότερη συνταξιοδότηση και 75 ευρώ στην επιχορήγηση από το νόμο 4093 και επιπλέον 100 ευρώ το μήνα από τη μείωση του νόμου 4051 στην επικουρική. Οι επιδιωκόμενες αναδρομικές 39 μηνών φτάνουν στα 17.063 ευρώ από τις μειώσεις στις συντάξεις, ενώ για το ίδιο διάστημα υπάρχουν και αναδρομικά από την κατάργηση των Δώρων, τα οποία ανέρχονται στα 2.600 ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των διεκδικήσεων των αναδρομικών για 39 μήνες φτάνει στα 19.663 ευρώ.

• Συνταξιούχοι που έκαναν προσφυγή το 2017 μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για 32 μήνες. Με κύρια συνταξιοδότηση 1.555 ευρώ και 430 ευρώ επιχορηγήσεις οι επιδιωκόμενες επιστροφές φτάνουν στα 9.104 ευρώ και με τα Δώρα (2.133 ευρώ) ανεβαίνουν στα 11.237 ευρώ.

• Συνταξιούχοι με προσφυγή το 2018 μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για 24 ή και 28 μήνες. Με κύριο συνταγματικό ποσό 1.255 ευρώ και 325 ευρώ επιδοκιμαίνονται οι επιχορηγήσεις για 24 μήνες φτάνουν στα 5.352 ευρώ και με τα Δώρα (1.600 ευρώ) ανεβαίνουν στα 6.952 ευρώ. Ενώ για 28 μήνες το ποσό φτάνει στα 6.244 ευρώ από την επιδίκαση επιστροφών μειώσεων σε κύριες και συμπληρωματικές συντάξεις και άλλα 1.867 ευρώ από τα Δώρα.

Πηγή: dikaiologitika.gr