Τέλος το τραπεζικό απόρρητο στο εμπόριο νωπών προϊόντων

Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στο εμπόριο νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων προβλέποντας ακόμα και άρση του τραπεζικού απορρήτου σε βιομηχανίες, εμπόρους και παραγωγούς.

Επιπλέον, με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συστήνεται ψηφιακή εφαρμογή για την ανάρτηση τιμολογίων από τους παραγωγούς και παραστατικών πληρωμής από τους εμπόρους ώστε να γίνεται άμεση διασταύρωση των στοιχείων.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις έρχονται 14 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 4492/2017, ο οποίος προέβλεπε την υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων μέσα σε διάστημα 60 ημερών, ωστόσο στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Ηλεκτρονικά

Αναλυτικά, σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας, προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής υπηρεσίας διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή. Παράλληλα, ορίζεται ότι ο παραγωγός αναρτά στην ανωτέρω ψηφιακή υπηρεσία στοιχεία (όχι αντίγραφα) των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής.

Μέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας, διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς παραγωγών και εμπόρων σχετικά με υπό αμφισβήτηση στοιχεία που έχει αναρτήσει ο παραγωγός, καθώς και ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή από τον παραγωγό σε περίπτωση μη εξόφλησης καταχωρισμένων τιμολογίων.
«Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων των τιμολογίων στην ψηφιακή υπηρεσία και οι έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων να διενεργούνται αυτοματοποιημένα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις τράπεζες για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής και παρέχεται στην αρμόδια υπηρεσία η δυνατότητα να αιτείται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία, την άρση του τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση που υφίσταται υπόνοια για καταχώριση νοθευμένων, εικονικών ή πλαστών παραστατικών. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια αρχή ως προς την εξακρίβωση των ισχυρισμών των αντισυμβαλλομένων.

Πρόστιμα

Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, αυτές επαναπροσδιορίζονται και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αν ο έμπορος παραβεί τις παραπάνω διατάξεις, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου.
  • Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία που απαιτούνται, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου.
  • Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για τρίτη φορά, διαγράφεται για ένα έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.
  • Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi