Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Αθηναίων

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Αθηναίων σε 34 από τα 943 (3,6%).