Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Πειραιά

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Πειραιά σε 8 από τα 302 εκλογικά τμήματα (2,6%).