Τι δήλωσαν και που πέρασαν οι μαθητές που έδωσαν Πανελλαδικές εξετάσεις το 2017

Πόσοι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων του 2017 της κατηγορίας 90% Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών πέτυχαν στην σχολή της πρώτης τους επιλογής, στην σχολή που δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, στην τρίτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη, στην έκτη ή στις σχολές που δήλωσαν στις υπόλοιπες επιλογές τους στο μηχανογραφικό. Ακόμη φαίνονται ο αριμός των επιτυχόντων (αθροιστικά σε όλες τις σχολές), ο αριθμός των υποψηφίων που δεν εισάγονται σε καμία σχολή και ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των πανελληνίων. Τα ποσοστά που αναφέρονται στον πίνακα υπολογίστηκαν με βάση τον συνολικό αριθμών των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων του 2017.