Τι προμέρισμα θα διανείμουν τα JUMBO

Τη διανομή μερίσματος 0,39 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2017/2018 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Jumbo A.E.E.

Σημειώνεται πως η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή προμερίσματος από της 03.04.2018 ποσό ευρώ 23.511.127,13 και με την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διανεμηθεί το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 29.552.178,88.

Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,2172 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 15%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,18462 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi