Τουρισμός: Οδηγία της Κομισιόν για επιστροφή χρημάτων αντί για voucher – Πρόταση για Ταμείο Εγγυήσεων

Την υποχρέωση των κρατών- μελών να καταστήσουν πιο ελκυστικά τα vouchers, χωρίς αυτό να καταργεί, όμως, το δικαίωμα των καταναλωτών- ταξιδιωτών να ζητάνε τα λεφτά τους πίσω εδώ και τώρα επισήμανε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε για τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Ήδη, βέβαια, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα είτε έχουν σπεύσει σε μια κίνηση διασφάλισης της φήμης τους να επιστρέψουν χρήματα ή να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους για να δουν προθέσεις. Πάντως το πρόβλημα είναι ενεργό, ειδικά στις αερομεταφορές. Επίσης δεν θα πρέπει να λανθάνει της προσοχής ότι ακόμα ενεργές είναι περίπου 5 εκατομμύρια κρατήσεις σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, για τις οποίες έχουν δοθεί ένα ποσοστό χρημάτων ως προκαταβολή.

Πάντως η Κομισιόν φρόντισε στη βάση και των κείμενων κανόνων της ΕΕ να τονίσει ότι στην περίπτωση ματαίωσης ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να πάρουν πίσω πλήρως τα ναύλα, χωρίς καθυστερήσεις, ενώ ο οργανωτής (π.χ. η αεροπορική εταιρία) μπορεί να προτείνει voucher, χωρίς αυτό να δεσμεύει τον ταξιδιώτη.

Πάντως ο Αντιπρόεδρος Βεστάγκερ επιβεβαίωσε ότι 12 χώρες έχουν ζητήσει την παράκαμψη αυτών των κανόνων, αλλά αποκάλυψε ότι η Κομισιόν έχει απαντήσει με επιστολή ζητώντας συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Επίσης οι Βρυξέλλες συστήνουν στις εθνικές αρχές να δουν πώς θα κάνουν τα vouchers πιο ελκυστικά για τους ταξιδιώτες διασφαλίζοντας ότι δε θα χάσουν τα λεφτά τους οι ταξιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα προτείνουν τη δυνατότητα μεταβίβασης τους σε άλλο πρόσωπο, ακόμα και την προσφορά μεγαλύτερης αξίας από το αρχικό ποσό για να γίνουν πιο ελκυστικά. Το θέμα βέβαια εκτείνεται πέρα από τον τουριστικό τομέα και αφορά και τη δημιουργική βιομηχανία δηλαδή παραστάσεις, συναυλίες και άλλα πολιτιστικά δρώμενα.

Μια λύση, πάντως,  στην αβεβαιότητα των ημερών και στη διστακτικότητα πολλών να πάρουν voucher είναι ένα Ταμείο Εγγυήσεων, που με αξιοποίηση κοινοτικών πόρων θα καλύπτει τους ταξιδιώτες σε περιπτώσεις χρεοκοπιών επιχειρήσεων, ματαιώσεων γεγονότων ή αλλαγών στη διάθεση των καταναλωτών.

Στην Ελλάδα, μάλιστα, η δημιουργία ενός τέτοιου Ταμείου εξετάζεται ως μέρος των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για τη στήριξη του “ευαίσθητου” κλάδου του Τουρισμού και φυσικά των μεταφορών.  Αυτό σημαίνει ότι με βάση και τις οδηγίες τις Κομισιόν θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ΠΝΠ της 13ης Απριλίου, όπου “κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής: α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί”.

Γιώργος Αλεξάκης