Το κλίμα του μέλλοντος

Άρθρο γνώμης της Αλίκη Βασιλείου

Δεν χρειαζεται να κατέχει κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να αντιληφθεί την έκταση της επιζήμιας κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομεα του περιβάλλοντος. Δυνάμεις που ξεπερνούν την ανθρώπινη υπόσταση και τις δυνατότητες της, έχουν κάνει την εμφάνιση τους αφήνοντας το οικολογικό τους αποτύπωμα. Στο παγκόσμιο αυτό φαινόμενο καλείται να δώσει λύσεις ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών(Ο.Η.Ε.) με τον στόχο 13 της βιώσιμης ανάπτυξης «δράση για το κλίμα».

Εναρκτήρια περίοδος υπήρξε η βιομηχανική επανάσταση, ωστόσο η αλόγιστη εκμετάλλευση ενέργειας και πόρων των τελευταίων δυο δεκαετιών, έχει οδηγήσει τα πραγματα σε πολύ σοβαρή καμπή. Για να γίνουν κάποια ουσιαστικά βήματα όλα οφειλουν να κινηθούν μέσα σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο φυσικά πρέπει να ορίσει ο Ο.Η.Ε. Για να υπάρξουν ριζικές αλλαγές πρέπει η νομοθεσία για το περιβάλλον ,και κατ ́ επέκταση για το κλίμα, που θα θεσπιστεί να τηρηθεί κατά γράμμα από όλα τα κράτη του κόσμου.

Φυσικά ένα εγχείρημα τέτοιας εμβέλειας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ωστόσο για να συμμορφωθούν όλα τα κράτη με τους νόμους του Ο.Η.Ε., ο ίδιος ο οργανισμός πρέπει να παρουσιάσει έγκυρες έρευνες ώστε να είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη που θα υπάρχουν και αντίθετα να τονιστούν οι βαρύτατες οικονομίες επιβαρύνσεις ως επακόλουθο μιάς διαφορετικής οικολογικής γραμμής.

Επιπλέον η διοργάνωση εκστρατειών με «οικολογική ταυτότητα» για ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να είναι από τα σημαντικότερα θέματα της ατζέντας. Η ολότητα δεν δύναται να υπάρξει χωρίς την μονάδα και αυτος είναι ο λόγος της τεράστιας σημασίας που δίνεται στην ενημέρωση. Ενημέρωση κάθε είδους, από μεγαλύτερη προβολή στα Μέσα για το ευρύ κοινό μέχρι την εκ των έσω ενημέρωση μέσω των σχολείων για την δημιουργία μελλοντικών πολιτών με οικολογική συνείδηση.

Καθώς λοιπόν σήμερα τα κράτη μεμονωμένα δείχνουν επανειλλημένα την αμέλεια τους στο θεμα της αλλαγής του κλίματος, ένας οργανισμός με οικουμενικό χαρακτήρα οφείλει να λάβει μέτρα ενάντια στην οικολογική καταστροφή. Το ερώτημα είναι τώρα αν ο Ο.Η.Ε θα φέρει εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο.