Το μήνυμα της Ρένας Δούρου για την σημερινή ημέρα κατά της Ομοφοβίας

Η Ρένα Δούρου

«Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει συστηματικά κάθε πολιτική που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Με τη θέσπιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών το 2016, η Περιφέρεια Αττικής κατοχύρωσε το δικαίωμα της απαγόρευσης τέτοιων διακρίσεων από τις υπηρεσίες της και τις πολιτικές που εφαρμόζει» δήλωσε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Λεσβοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας.
Η ίδια υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής «επιδιώκει συστηματικά τη συμπερίληψη και την αποδοχή όλων των πολιτών». «Για τον λόγο αυτό έχουμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα της Περιφέρειας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακολουθώντας τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και μεταφέροντάς τες σε εκείνο το επίπεδο που βρίσκεται εγγύτερα στις τοπικές κοινωνίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση» προσέθεσε η Περιφερειάρχης.