Το πράσινο ταμείο στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Άρθρο της Ελισάβετ Παπαδοπούλου

 

Η υποβολή χρηματοδοτούμενων προτάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Πράσινο Ταμείο εγκρίθηκε τη Δευτέρα 30/10 στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7.

Προβλέπεται η ποιοτική αναβάθμιση ορισμένων περιοχών , ώστε να δημιουργηθούν σχολικοί δακτύλιοι , στις παρακάτω περιοχές :

Διαμόρφωση στους πεζοδρόμους μεταξύ των οδών Αρτάκης-Βοσπόρου καθώς και δίπλα στο 92ο  Δημοτικό Σχολείο (πάροδος Διστόμου)

Διαμόρφωση σχολικού δακτυλίου 60ου Νηπιαγωγείου-50ου Δημοτικού(Πλ. Αγ. Αναργύρων) καθώς και του 1ου Γυμνασίου-30ου Λυκείου (οδός Κορίνθου)

Ο δήμος στοχεύει στην αναβάθμιση των παραπάνω περιοχών .

Εδώ θα δείτε  τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/10/21-HD-311017.pdf