Το EXPORT SUMMIT VII με θέμα FOSTERING MARITIME ECONOMY διοργανώνει και φέτος ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Σε συνέχεια των έξι προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων συνεδρίων, διοργανώνει και φέτος ο ΣΕΒΕ το EXPORT SUMMIT VII την Πέμτπη στις 13 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

To  VII EXPORT SUMMIT με θέμα FOSTERING MARITIME ECONOMY διοργανώνει φέτος ο ΣΕΒΕ.  Η κυριαρχία της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ο κύκλος εργασιών της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακού εξοπλισμού και η εξέχουσα θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη την επιλογή του εν λόγω θέματος.

Η κυριαρχία της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ο κύκλος εργασιών της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακού εξοπλισμού και η εξέχουσα θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη την επιλογή του θέματος του EXPORT SUMMIT VII.

Tο φετινό συνέδριο έχει στόχο την ανάπτυξη της διασύνδεσης της ναυτιλίας και των συναφών κλάδων με την ελληνική βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει πολλές πτυχές της θαλάσσιας οικονομίας (ναυτιλία σε όλες τις μορφές της, ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογία, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) έτσι ώστε να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση και να γίνει αντιληπτή η τεράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυτιλία και τη θάλασσα ευρύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε εδώ