Χρηματοδοτείται από το CLLD / LEADER η «Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Μεσημερίου»

Έχοντας ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, ανακοινώθηκαν από την Αναπτυξιακή Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER, με την απόφαση ΕΔΠ 8/3-6-2019, οι τελικοί πίνακες κατάταξης, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το έργο «Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Μεσημερίου».

Εξέλιξη που συνεπάγεται, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης από την ΕΥΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη δρομολόγηση ενός σημαντικού έργου, π/υ 501.800,00 ευρώ.

Ένα έργο που υπόσχεται να αναβαθμίσει, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, έναν από τους κυριότερους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και αναπόσπαστο κομμάτι του, καθιστώντας το ένα ελκυστικό σημείο συνάντησης, συναναστροφής, ανάπαυσης και δραστηριοποίησης κατοίκων και επισκεπτών.

Μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων εργασίες κατασκευαστικές, αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων, οδοφωτισμού και δημιουργίας χώρων πρασίνου, μια ποιοτική και καλαίσθητη μεταμόρφωση του δημόσιου χώρου επιδιώκεται. Μεταμόρφωση η οποία πρόκειται να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανάκτησή του, την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς του, τη χάραξη του δικό του μοναδικού αποτυπώματος και εν τέλει, τη διάνοιξη νέων αναπτυξιακών προοπτικών. Προοπτικών αφενός για το Μεσημέρι και αφετέρου για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, με τη συνακόλουθη θεμελίωση αναβαθμισμένων συνθηκών καθημερινότητας – επένδυση για την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος εντάσσεται, για πρώτη φορά, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER. Μια επιτυχία της σημερινής Διοίκησης Θερμαϊκού που συνεπάγεται τη στήριξη δράσεων δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού χαρακτήρα στις ενταγμένες περιοχές της Επανομής, του Μεσημερίου, του Αγγελοχωρίου, της Ν. Κερασιάς και της Ν. Μηχανιώνας, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.