Χ. Θεοχάρης: Μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου η ρύθμιση για τα Airbnb

Χάρης Θεοχάρης

Καθησυχαστικός φάνηκε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σχετικά με τη ρύθμιση του πλαισίου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός για το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb.

«Η ρύθμιση του πλαισίου των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα γίνει μετά το τέλος της τρέχουσας τουριστικής περιόδου και θα αποτελέσει συνολική κυβερνητική πρόταση.», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης. «Οδηγός για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα είναι η διαφάνεια στις συναλλαγές, η προστασία των χρηστών αυτών των υπηρεσιών, η διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τουριστικό κλάδο και η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών», συμπλήρωσε ο υπουργός Τουρισμού.