Κοπή πίτας Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00 κα πραγματοποιηθεί η κοπή βασιλόπιτας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, Αντιπροσωπεία Θεσσαλονίκης στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση θα παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Συμεών Π. Σιδηρόπουλος, τα μέλη του Οργανισμού, αντιπρόσωποι της Μητρόπολης καθώς και αντιπρόσωποι της Περιφέρειας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους και πιο δραστήριους επιστημονικούς φορείς της Χώρας. Ιδρύθηκε με στόχο την ανάδειξη του ρόλου του πολιτικού επιστήμονα σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο ΕΟΠΕ είναι ο πρώτος θεσμός που έθεσε στις ανώτατες πολιτικές βαθμίδες το ζήτημα της αναγνώρισης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσοντολογίου των Ελλήνων Πολιτικών Επιστημόνων. Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων μέσω της δραστηριοποίησής του, αποτέλεσε εξ αρχής μία σύγχρονη δεξαμενή σκέψης, διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας επιστημόνων, που προέρχονται από τους κλάδους της Νομικής επιστήμης, της Οικονομικής επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων και των Κοινωνικών επιστημών.

Στα χρόνια παρουσίας του ο ΕΟΠΕ έχει αναπτύξει πολύπλευρες και πολυεπίπεδες δραστηριότητες με κύριο και αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη και την καθοδήγηση των νέων πολιτικών επιστημόνων και των φοιτητών που βρίσκονται κοντά στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Το Νεανικό του Τμήμα, ο ΕΟΝΕΠΕ δραστηριοποιείται στην ενεργοποίηση του συνόλου των φοιτητών των σχολών Πολιτικής Επιστήμης και συναφών αντικειμένων, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, ερευνητικών και εθελοντικών δράσεων. Ως αρωγός της συμμετοχικής Κοινωνίας των Πολιτών διατηρεί θεσμική συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς θεσμούς και αποσκοπεί αφενός, να εμφυσήσει στα μέλη του πνεύμα κριτικό, αφετέρου, να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων για την προάσπιση του ρόλου των νέων στη σύγχρονη κοινωνία.

Ο ΕΟΠΕ αποτελεί ΝΠΙΔ, Αστικό Επιστημονικό – Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εργάζεται για τη δημιουργία ενός δίαυλου επιπλέον εκπαίδευσης πέραν των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών. Ο ΕΟΠΕ λειτουργεί πάντα σύμφωνα με την αρχή της Δημοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασμό και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους, με βάση τον εθελοντισμό, την διάθεση προσφοράς και την προσπάθεια διάδοσης και προώθησης της Πολιτικής Επιστήμης, υιοθετώντας –παράλληλα- τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης και το σύνολο των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου. Η φιλοσοφία του Οργανισμού για τον ρόλο του Πολιτικού Επιστήμονα συνοψίζεται στο ότι πρέπει να προασπίζει την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ειρήνη, το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, της αξίας του ανθρώπου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας & της αρχής της ισότητας, την έρευνα, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ελεύθερη πρόσβαση στα φυσικά αγαθά.

Ο Ε.Ο.Π.Ε. είναι Μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ο.Η.Ε. (UN Academic Impact) και κατέχει Ειδική Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (ECOSOC – UN). Παραμένει μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας (ICRtoP). Αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Παιδιών.