Ο κίνδυνος του λαϊκισμού και η σοσιαλιστική απάντηση

Στέργιος Κωνσταντίνου Δικηγόρος | IP & ICT Law Πολιτικός Επιστήμονας

Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αποτελεί στις μέρες μας στόχο αλλα και στοίχημα των προοδευτικών δυνάμεων της Ηπείρου. Ως στόχος,βεβαίως, νοείται και η περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη των ιδεών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με τις πρακτικές αναγκαιότητες της λειτουργικής εκπαίδευσης, της εργασίας και της ασφάλειας . Όλα αυτά μέσα σε μια Ευρώπη όπου θα κυριαρχεί η ισότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της. Είναι, αν μη τι άλλο, μια προοπτική ιδανική και ως τέτοια, θα υποστήριζαν ορισμένοι, μη πραγματοποιήσιμη.
Όντως οι προκλήσεις για την Ευρωπαική Ένωση δεν είναι λίγες. Η οικονομική κρίση, προϊόν των ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη–μέλη, άφησε έντονες πληγές τόσο στη χώρα μας, όσο και ευρύτερα στον νότο.
Πληγές που ακόμη δεν έχουν επουλωθεί πλήρως, διατηρώντας έτσι ένα αίσθημα αμφιβολίας και απογοήτευσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα της δυσαρέσκειας κάνουν, για μια ακόμη φορά, την εμφάνισή τους οι δυνάμεις του εθνολαϊκισμού. Πίσω από τη φενάκη του Ευρωσκεπτικισμού, προωθούν την πολιτική τους ατζέντα, επιδιώκοντας τη διάσπαση αντί της ενότητας και τη διχόνοια αντι της συνεργασίας.
Υποστηρίζουν πως το πρόγραμμα τους αποτελεί το μέλλον των Ευρωπαικών χωρών, στην πραγματικότητα όμως οι αντιλήψεις τους προέρχονται από τις πιο μαύρες σελίδες του Ευρωπαικού παρελθόντος.
Εδώ, λοιπόν, έγγυται το στοίχημα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών: Στο να διατηρήσουμε τα κεκτημένα και την πορεία της προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτρέποντας ταυτόχρονα τον εκφυλισμό και τη διάλυση που επιδιώκουν οι οπισθοδρομικοί πολέμιοί της.
Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά οι εποικοδομητικές απόψεις μιας σοσιαλιστικής πρότασης αλλαγής δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Πρώτη και κύρια είναι η αναγκαιότητα μετάβασης σε μια δημοσιονομική ενωση για την Ευρώπη, η οποία θα εξασφαλίζει την ευημερεία του κοινωνικού συνόλου και όχι μονάχα την κερδοσκοπία
μιας προνομιούχου ελίτ η οποία εδρεύει σε κράτη – μέλη κατά το συμφέρον της, εις βάρος των υπολοίπων. Δημιουργώντας θέσεις εργασίας για όλους, εξασφαλίζοντας καλές αμοιβές και προωθώντας
την ισότητα των φύλων, ανοίγουμε τον δρόμο για μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη. Σεβόμενοι το περιβάλλον επιδιώκουμε την κοινωνικο – οικολογική πρόοδο, δια του ορισμού βιώσιμων βιομηχανικών πολιτικών για όλους τους κλάδους και της ανάπτυξης γνώσεων και πληροφοριών που θα αμβλύνουν τις περιβαλλοντικές ανισότητες.
Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθεί η επένδυση στην ψηφιακή αγορά η οποία αποτελεί το επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι θα στοχεύσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα αναζωογονήσουν τον κοινωνικό ιστό, μηδενίζοντας τα ποσοστά φτώχειας και θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη.