Ο υποψήφιος με το Κίνημα Αλλαγής στην Α΄ Θεσσαλονίκης Χάρης Καστανίδης, μίλησε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Οne Channel.

Ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ×Üñçò Êáóôáíßäçò êáôÜ ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ ãéá ôï íüìï ðåñß åõèýíçò õðïõñãþí, ôçí ÔåôÜñôç 19 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï õðïõñãåßï.

Συζητώντας με τους Γ. Παπαχρήστο και Τζ. Μοσχολιού, για τους στόχους του Κινήματος Αλλαγής στις εθνικές εκλογές αλλά και την επόμενη μέρα αυτών, ο κ. Καστανίδης τόνισε πως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν ένα διψήφιο ποσοστό στο ΚΙΝΑΛ.

«Η πρώτη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η εξαιρετικά καθαρή πολιτική γραμμή για το τι θέλουμε κυρίως για μετά τις εκλογές. Η δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία της ψευδούς συνειδήσεως που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες μετά την κρίση του 2009. Όσο αποκαθίσταται η αλήθεια, τόσο θα ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΚΙΝΑΛ», δήλωσε σχετικά ο κ. Καστανίδης.