Δ. Καλαμαριάς: Εργατικό ατύχημα με πτώση συμβασιούχου από απορριμματοφόρο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί για εργάτη Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς , κατά την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων.
Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έπεσε από το απορριμματοφόρο όταν αισθάνθηκε ζάλη, ενδεχόμενα από παθολογικό αίτιο ή προϋπάρχον πρόβλημα υγείας.