Προσλήψεις 2 κοινωνικών φροντιστών στο Δ. Θέρμης

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Θέρμης, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ