“Πώς εξομοιώνεις δύο ανόμοιους τίτλους ;”

Σίσσυ Αρτζόγλου, Φοιτήτρια Νομικής Α.Π.Θ

Το άρθρο 50 του νόμου 4653/2020 έφερε σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση τίτλων σπουδών των κολλεγίων, ως ισότιμων με αυτούς των ΑΕΙ  και μαζί με αυτές έφερε και μία θύελλα αντιδράσεων από ακαδημαϊκούς και φοιτητές .Οι λόγοι προφανείς, ανάγονται τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.

Ως υπέρτατη πηγή δικαίου το Σύνταγμα ορίζει ρητά και απαρέγκλιτα, στο άρθρο 16,  παράγραφο 5, ότι << Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση>> .Στη διάταξη αυτή του Συντάγματος δε χωρεί διασταλτική ερμηνεία , καθώς ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου λογίζονται μόνο εκείνα τα οποία διέπονται ως προς τις διατυπώσεις σύστασης και λειτουργίας τους από το δημόσιο δίκαιο κι όχι από το ιδιωτικό. Αυτόματα συνάγουμε ότι οποιοιδήποτε φορείς-επιχειρήσεις , που προάγουν ιδιωτικά συμφέροντα , τίθενται εκτός εφαρμογής της διάταξης του νόμου.

Το ερώτημα που τίθεται – και πάλι – είναι πώς η κυβέρνηση με την ανατρεπτική αυτή θέσπιση του νόμου μπορεί και παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος ; Είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες που γίνονται για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος (πανελλήνιες, εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση) συμπαρασύρουν βασικές και θεμελιώδες αρχές δικαίου στον τομέα της παιδείας. Μία από αυτές είναι η αρχή της ισότητας , η οποία , εν προκειμένου , θέτει σε διαφορετικές βάσεις τα πτυχία των ανώτατων ιδρυμάτων από τους τίτλους σπουδών των κολλεγίων. Όπως διαπίστωσε και η Συνέλευση του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ , η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση προς τη συνταγματική αρχή της ισότητας , καθώς εξομοιώνει προδήλως ανόμοιες καταστάσεις.

Η νέα κυβέρνηση φαίνεται ιδιαιτέρως πρόθυμη να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Κατά την προσωπική μου άποψη ,αυτό μοιάζει να είναι -και είναι θεμιτό ,στο βαθμό που εφαλτήριο έχει την κοινή αφετηρία για όλους τους νέους. Ως τέτοια, δεν μπορεί να θεωρηθεί η κτήση τίτλου σπουδών από οποιοδήποτε κολλέγιο , καθώς αυτά δεν υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης με ελληνικά ανώτατα ιδρύματα .Με άλλα λόγια, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν εισέρχεσαι με τον ίδιο τρόπο σε ένα ΑΕΙ ή ΤΕΙ και σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο .

Με αυτόν τον τρόπο, το μόνο που πετυχαίνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να δημιουργήσει δύο πόλους και να διχάσει μεγάλη μερίδα πολιτών. Επιπρόσθετα , προβαίνει σε αλλαγές χωρίς κανένα νόμιμο έρεισμα , παραβιάζοντας κατάφωρα την αρχή της αξιοκρατίας όπως υποστήριξε και η Συνέλευση του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κι ενώ προσωπικά τείνω να πιστεύω πως η επαγγελματική σταδιοδρομία δεν περιορίζεται σε τίτλους και πτυχία , αλλά αέναη προσπάθεια για εξέλιξη και καινοτομία , είμαι υποχρεωμένη να συμφωνήσω πως όλες οι καταστάσεις και κατ΄ επέκταση όλοι οι τίτλοι δεν είναι το ίδιο. Η εξομοίωση λοιπόν ανόμοιων καταστάσεων δημιουργεί κοινωνικές δυσλειτουργίες και αντιδράσεις απ΄ όλους τους πολίτες.