33 θέματα θα συζητήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω τηλεδιάσκεψης – Η νέα Τούμπα ένα από αυτά

Με 33 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, στις 18.00, η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020)  και  το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10. 

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: 

  • Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και Βελτίωσης Μικροκλιματικών Συνθηκών πλατείας Σταμάτη Καραμανλή», αριθ.μελέτης 26/2014 και προϋπολογισμού δαπάνης 1.125.000,00€
  • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Υπογείωση Δικτύου και Ηλεκτροφωτισμός Οδών Γ’ Δημ. Κοινότητας (Ακροπόλεως, Κλαυθμώνος κ.λπ.)»
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) προκατασκευασμένων αιθουσών ως προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δ.Θ.»
  • Υποβολή αιτήματος παράτασης υλοποίησης των έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Υποβολή αιτήματος παράτασης υλοποίησης των έργων βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
  • Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (κατόπιν διαβούλευσης)
  • Έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2020 – Ιουνίου 2021, άνευ δαπάνης
  • Έγκριση χορήγησης δωρεάν αναπηρικών αμαξιδίων, η προμήθεια των οποίων έγινε μέσω της υλοποίησης της δράσης «Keep on Moving».